Önemli Tarihler

Ana Konular

 • Artiritli Hastaya Yaklaşım
 • Romatizmal Hastalıklarda Laboratuvar Testleri ve Görüntüleme
 • Romatoid Artrit
  • Erken Artrit
  • Monoterapi mi? Kombinasyon Tedavisi mi?
  • Romatoid Artrit Hasta Takibinde Monitörizasyon
  • Ekstraartiküler Tutulumlar ve Tedavi
  • Hangi Biyolojik İlaç? Ne Zaman?
  • Romatoid Artrit Takibinde Kullanılan Kompozid İndeksler
  • İleri Yaş Romatoid Artrit
 • Psöriatik Artrit
 • Periferik Spondiloartropati
 • Kristal Artropatiler
  • Gut Kliniği
  • Kristal Artrit Tanı/Ayırıcı Tanı
  • Hiperürisemiyi Ne Zaman? Nasıl Tedavi Edelim?
  • Dirençli Hasta ve Komorbid Tedavisi
 • Enfeksiyöz Artritler
 • Reaktif Artrit
 • Ekstraartiküler Tutulumlar ve Tedavi
  • Göz Bulguları
  • Romatolojik Hastalıklarda Dermatolojik Bulgular
  • İnterstisyel Akciğer Hastalığı
  • Renal Tutulum
 • Gebelik ve Romatizmal Hastalıklar
 • Romatizmal Hastalıklarda Aşılama