Önemli Tarihler

Bilimsel Program

12 KASIM 2021

08:30 - 09:00

AÇILIŞ TÖRENİ

  Dr. İlhan Sezer
Sempozyum Başkanı
09:00 - 10:00

PANEL-1 ARTRİTLERE GENEL YAKLAŞIM PANELİ
Oturum Başkanları:
Dr. Bülent Bütün, Dr. Sami Hizmetli

  Artraljiden Artrite Geçişi Belirleyen Faktörler Var mı? Bu Süreç Nasıl Yönetilmeli?
Dr. Duygu Tecer
  Artritle Başvuran Hastaya Genel Yaklaşım, Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılır?
Dr. Nurdan Oruçoğlu
  Romatoloji Pratiğinde Otoantikorların Yorumlanması
Dr.Funda Erbasan
10:00 -10:10 ARA
10:10 - 10:50

UYDU SEMPOZYUMU

Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek

 

Konuşmacılar: Dr. İlhan Sezer, Dr. Fatih Çay

10:50 - 11:50

PANEL-2 TEMEL ROMATOİD ARTRİT
Oturum Başkanları:
Dr. Tiraje Tuncer, Dr. Şebnem Ataman

  Güncel RA Patogenezi Tedaviye Ne Kadar Işık Tutuyor?
Dr. A.Erhan Özdemirel
  RA Kliniği Artiküler ve Extraartiküler Tutulumlar
Dr. Ayça Ayşe Yücel
  Klasifikasyon Kriterleri, RA’da Hastalık Aktivite Ölçekleri, Remisyonun Tanımlanması
Dr. Ali Nail Demir
11:50 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU

SpA Tedavisinde Bu Güce Güven!

Moderatör: Dr. Cahit Kaçar


Konuşmacılar: Dr. Gülcan Gürer

12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:30 PANEL 3 - RA TEDAVİ PANELİ I
Oturum Başkanları:
Dr. Veli Yazısız, Dr. İlhan Sezer
  RA’da Akciğer Tutulumu ve Tedavisi
Dr. Cemal Bes
  Vakalarla Tedaviye Dirençli RA Hastasının Yönetimi
Dr. Veli Yazısız
  Komorbiditesi Olan RA Hastasının Tedavisi
Dr. Gülcan Gürer
14:30 - 15:10

UYDU SEMPOZYUMU

Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi!

Konuşmacılar: Dr. Tuncay Duruöz , Dr. Nilay Şahin

15:10 - 15:20 ARA
15:20 - 16:20 PANEL 4 - RA TEDAVİSİ PANELİ II
Oturum Başkanları:
Dr. Ender Terzioğlu, Dr. Cahit Kaçar
  RA Tedavisinde İlk Basamak Tedaviler; Kortikosteroid ve DMARD Kullanımı
Dr. Gamze Kılıç
  RA Tedavisinde Ne Zaman Biyolojik? Hangi Biyolojik?
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
  Hedefe Yönelik DMARD’ların Avantajları Dezavantajları Neler?
Dr. Ayşe Enginar Ünal
16:20 - 17:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Murat Karkucak , Dr.Meral Bilgilisoy Filiz 
  Romatoloji Pratiğinde Steroidlerin Akılcı Kullanımı
Dr. Erkan Kılıç
  Romatoloji Pratiğinde NSAİİ Akılcı Kullanımı
Dr. Nilay Şahin

13 KASIM 2021

08:30 - 09:30

PANEL 5- ROMATOLOJİDE ÖZEL DURUMLAR PANELİ I
Oturum Başkanları:
Dr. Ece Kaptonoğlu, Dr. Gülcan Gürer
  Gebelik ve Emzirme Döneminde Romatizmal İlaçların Kullanımı
Dr. Öznur Kutluk
  Perioperatif Dönemde Romatoloji Hastasının Yönetimi
Dr. Ülkü Uçar
  Romatolojik Hastalıklarda Aşı Planlaması
Dr. Meral Bilgilisoy Filiz

09:30 - 10:30

PANEL 6- SPONDİLOARTRİTLERDE TEDAVİ GÜNCELLEMELERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Hatice Bodur, Dr. Tuncay Duruöz
  Aksiyel Spondiloartritlerde Güncel Tedavi
Dr. İlker Yağcı
  Psoriatik Artritte Güncel Tedavi
Dr. Erhan Çapkın
  Reaktif Artrit ve Tedavisi
Dr. İsmihan Sunar
10:30 - 10:40 ARA

10:40 – 11:20


UYDU SEMPOZYUMU

Certolizumab Pegol: Romatoid Artrit & Aksiyel SpA Tedavisinde ‘’Benzersiz’’ Bir Anti-TNF Molekülü1-6
Moderatör: Dr.İlhan Sezer

 

10:40 Farmakovijilans Sunum
10:50

Romatoid Artrit Tedavisinde Anti-TNF’ler ve CZP Molekülü
Dr. Hilal Ecesoy

11:05

Aksiyel SpA Tedavisinde anti-TNF’ler ve CZP Molekülü
Dr.Nilay Şahin

11:20

Bitiş

11:20 - 12:20

PANEL 7- BAĞ DOKU HASTALIKLARI
Oturum Başkanları:
Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Dr. Hilal Ecesoy
  Sjögren Sendromunda Güncel Tedavi
Dr. Kemal Erol
  SLE’de Güncel Tedavi
Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
  Sistemik Sklerozda Güncel Tedavi
Dr. Hilal Ecesoy
12:20 - 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:10


UYDU SEMPOZYUMU

Bir Hayat, Bir Dokunuş: ‘Romatoid Artrit Tedavisinde 8 yılı Aşkın Golimumab Deneyimlerimiz
Oturum Başkanı:
Dr. Meltem Melikoğlu

 

13:30 Açılış
Dr. Meltem Melikoğlu
13:35

Romatoid Artrit tedavisinde Golimumab ile Klinik Deneyimler
Dr. Fatih Çay

13:50

Olgularla Romatoid Artrit Tedavisinde Golimumab Deneyimlerimiz
Dr. Meltem Melikoğlu

14:05

Soru Cevap
Dr. Meltem Melikoğlu
Dr. Fatih Çay

14:10 - 15:10

KONFERANS-1
Oturum Başkanları:
Dr. H. Fatih Çay, Dr. Lale Altan İnceoğlu
  Erişkin Still Hastalığı ve Tedavisi
Dr. Nesrin Şen
  Güncel GUT ve Hiperürisemi Tedavisi
Dr. Remzi Çevik
  PMR ve Dev Hücreli Arterit Tedavisi
Dr. Sevcan Uğur
15:10 - 15:20 ARA
15:20 - 16:00

UYDU SEMPOZYUM

Klinik çalışmalardan pratiğe: SpA ve Tedavisi Infliksimab

SpA Zemininde, SpA Tedavisinde Infliksimab ve Biyobenzer
Dr. Cahit Kaçar

Inflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Infliksimab
Dr. Hasan Fatih Çay

16:00 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Öznur Kutluk, Dr. Sevcan Uğur

S-1 Fibromiyalji Sendromunda Major Ozon Otohemoterapinin Etkinliği
Seide Karasel

S-2 Dev Hücreli Arteriti Taklit Eden Mönkeberg Medial Kalsifik Sklerozis’li Bir Olgu
Ekin Başak Doğancı

S-3 Amiyopatik Dermatomiyozitli Bir Olgu Sunumu
Alper Doğancı

S-4 Psöriazis ve Sjögren sendromu birlikteliği: olgu sunumu
Sevcan Uğur

14 KASIM 2021

09:30 - 10:30 KONFERANS-2
Oturum Başkanları:
Dr. Kenan Akgün, Dr. Sibel Çubukçu Fırat
  Romatolojide Paraneoplastik Sendrom İçin Uyarıcı İşaretler Neler?
Dr. İsmail Uçar
  Romatizmal Hastalıklarda Ağrının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Dr. Ayşegül Ketenci
  Osteoartritte Ağrıyı Anlamak
Dr. Hanife Hale Hekim
10:30 - 11:20 ARA
11:20 - 12:20 PANEL 8 - ROMATOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Zafer Günendi, Dr. Özgür Akgül
  Direk Grafiden Artrite
Dr. İlhan Sezer
  USG’den Artrite
Dr. Zafer Günendi
  MRI’dan Artrite
Dr. Özgür Akgül
12:20 - 12:30 KAPANIŞ
Dr. İlhan Sezer - Sempozyum Başkanı