Önemli Tarihler

Kurullar

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. İlhan SEZER

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Cahit KAÇAR
Doç. Dr. Meral BİLGİLİSOY FİLİZ
Doç. Dr. Hasan Fatih ÇAY
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan UĞUR
Uzm. Dr. Çınar ÇEKEN
Uzm. Dr. Ülkü UÇAR

**Unvanlar doğrultusunda soyisme göre alfabetik sıralanmıştır.